12.12.  k nám na VIANOČNÚ BESIEDKU zavítal aj oneskorený Mikuláš, ktorému deti pripravili vianočný program plný scénok, básní, piesní a tancov. Svojím vystúpením potešili aj svojich rodičov a starých rodičov. Mikuláš ich za odmenu obdaroval balíčkami.  

 

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli 2 % pre našu školu. Vyzbieralo sa 773,18 eur. Za tieto prostriedky sme zakúpili stoly do počítačovej učebne, počítadielka pre prvákov, stuhy na cvičenie a kostýmové čiapky zvierat.

29.10. prišli k nám do školy na návštevu STARÍ RODIČIA. Spolu so svojími vnúčatami strávili zábavné dopoludnie. Deti si pre nich pripravili vystúpenie. Po ňom už spoločne plnili zaujímavé úlohy. Štvrtáci učili svojich starých rodičov pracovať s počítačom, prváci prácu s interaktívnou tabuľou. Zahrali sa na Popolušky, precvičili pamäť  pri plnení logických úloh. O občerstvenie sa postarali starí rodičia a o obsluhu štvrtáci. Akcia bola spojená aj s výstavou jesenných plodov.

Dnes 5.10. k nám do školy zavítala pani policajtka - preventistka, ktorá deťom  porozprávala o nástrahách internetu, o tolerancii a diskriminácii, o tom, čo je násilie. Deti svoje poznatky zúročili v pracovných zošitoch detskej policajnej akadémie. Za svoje vedomosti a poznatky boli odmenené pochvalou. BESEDA sa deťom veľmi páčila.

 

21. 9. sme navštívili DOD v kasárňach na Severe. Vojaci mali pre deti pripravený zaujímavý program. Videli ukážky zásahu polície, vojakov, vojenskej techniky, mohli si vyskúšať streľbu, prvú pomoc a vidieť slávnostnú prísahu vojakov. Domov si odnášali nielen pomaľované tváre, ale aj mnoho zážitkov.

Brány našej ŠKOLY sa znova otvorili 3.septembra. Aj v tomto roku sme privítali hlavne našich nových prvákov, na ktorých už boli všetci zvedaví. Na privítanie dostali od pani starostky farbičky a lepidlo a od rodičovského združenia knihu, ktorú si na konci školského roka prečítajú sami. Dúfame, že sa im bude v škole páčiť. Držíme im palce.

 

V piatok 29. júna sme sa slávnostne R O Z L Ú Č I L I so školským rokom 2017/2018. Rozlúčili sme sa s odchádzajúcimi štvrtákmi. A tak, ako hovorí príslovie, ani my nesmútime, ale tešíme sa na nový začiatok. Želáme si zaslúžený oddych cez prázdniny a v novom školskom roku: dovidenia!

 

Vďaka NADÁCII Volkswagen Slovakia a ich zamestnaneckému projektu sme získali 1000 eur na vzdelávanie v oblasti pohybovej výchovy. Poďakovanie patrí pánovi Marianovi Pšenkovi ml, ktorý nám pomáhal zrealizovať tento projekt. Za získané peniaze sme zakúpili  štyri kusy vonkajšieho  sedenia, ktoré bude využívané nielen na exteriérové vyučovanie, ale aj ako oddychovo- relaxačná zóna po vykonaní pohybových aktivít, pri činnostiach v ŠKD. 

Pri príležitosti DŇA MATIEK sme sa14.5.2018 zúčastnili vystúpenia pre naše mamy a staré mamy v obci. Potešili sme ich básničkami, pesničkou a tancom.

 DEŇ ZEME  sme si pripomenuli rôznymi aktivitami. Prváci zbierali v obci odpadky, starší žiaci vytvorili a vymysleli slogany a plagáty týkajúce sa ochrany prírody. V skupinách zhotovili obrázky z PET vrchnákov. Pred Obecným úradom rozdávali občanom enviromentálne pozdravy, rozprávali o potrebe triedenia odpadkov, o tom ako triedime odpad my na škole.

 

12.4. sa na našej škole konal ZÁPIS do 1. ročníka. Na zápis prišlo 26 detí. Deti boli veľmi šikovné. Po zápise odchádzali s úsmevom na tvári nielen deti, ale aj rodičia. Už sa na nich v septembri tešíme.

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie  k nám zavítal pán Okuliar,ktorý je zubár. Deťom zaujímavým a názorným spôsobom porozprával o prevencii, dentálnej hygiene zúbkov. Porozprával o nežiaducom vplyve nevhodných jedál na naše zúbky. BESEDA sa deťom veľmi páčila, o čom svedčili aj kresby, ktoré pre pána zubára nakreslili.

7.3. nás navštívili PREDŠKOLÁCI z MŠ Dražkovce a Turčianske Jaseno. Ich kamaráti prváci si pre nich pripravili zaujímavé aktivity. Skladali písmenkový hrad, vyfarbovali omaľovánky, učili ich spoznávať čísla a písmená, skladali Lego. Za odmenu dostali sladkosť. Ani predškoláci sa nedali zahambiť a pre prvákov zhotovili darčeky na pamiatku.

 

 

Mesiac marec sa spája s knihou. My sme si ho pripomenuli školským kolom v PREDNESE poézie a prózy. Deti sa na súťaž pripravili veľmi zospovedne. Ich vystúpenia boli jedinečné. Súťažili žiaci 2. - 4. ročníka. 

1. 3. sa brány našaj školy otvorili pre predškolákov a ich rodičov na DOD. Spolu s deťmi sme pre budúcich prvákov pripravili zaujímavé aktivity. Deti si  vyskúšali prácu s interaktivnou tabuľou ukázali svoju pohybovú zručnosť. Hlávky potrápili logickými skladačkami, ruky výrobou bocianov a vyfarbovaním zvieratiek. Z každej aktivity si odniesli malú pozornosť. Rodičom boli poskytnuté informácie o škole a čakalo na nich aj malé občerstvenie. Naši žiaci sa veľmi dobre zhostili úlohy hostiteľov a boli nápomocní aj pani učiteľkám. Svojich budúcich spolužiakov vítali v karnevalových maskách. Zato im patrí veľká vďaka, pretože vydržali až do konca.

 

V sobotu 17. 2. sme sa ako každý rok zúčastnili KARNEVALU, ktorý v tomto roku usporiadali rodičia zo ZŠ Dražkovce. Pre deti a rodičov si  pani učiteľky pripravili zaujímavé súťaže. Nechýbala bohatá tombola,  chutné občerstvenie a samozrejme sieť plná balónov. Úvod karnevalu nám spestrili dievčatá z tanečného klubu DEEP Martin. O hudbu sa postaral náš milý rodič pán Ruman. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli pri realizácii karnevalu.

 

 

Na Luciu nášu školu navštívil ujo Viktor, ktorý pre deti pripravil zaujímavý VÝCHOVNÝ KONCERT plní pesničiek. Deti si spolu s ním zaspievali o farbách, kamarátoch, či muzikantoch. Deťom sa  vystúpenie páčilo, pretože jeho pesničky si pospevovali aj po koncerte.

12.12. sa niesol v znamení VIANOČNEJ BESIEDKY. Deti svojím vystúpením potešili svojich rodičov, starých rodičov, ale hlavne vzácneho hosťa Mikuláša. Vystúpenie detí sa mu tak páčilo, že za podané výkony odmenil deti veľkými balíčkami plnými dobrôt. Po vystúpení nešetrili chválou ani ostatní prítomní. Za to im veľmi pekne ďakujeme.

 

 

23.11. naši žiaci boli potešiť veľmi milých SENIOROV v Centre sociálnych služieb na Ľadovni.  Druháci si pripravili  pre nich divadielko o Koze rohatej, prváci zaspievali a tretiaci mali pre nich pripravené básničky. Nezabudli ich obdarovať vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Odmenou im bol veľký potlesk a radostný úsmev seniorov.

 

 

Vďaka NADÁCII Volkswagen Slovakia a ich zamestnaneckému projektu sme získali  aj druhý grant v hodnote 1000 eur na projekt „Bezpečné kolesá“,  vzdelávanie v oblasti Dopravnej výchovy. Poďakovanie patrí pánovi Leštinskému, ktorý nám pomáhal zrealizovať tento projekt. Za získané peniaze sme zakúpili  3 detské bicykle, 8 kolobežiek a 4 cyklo prilby. Využijeme ich na realizáciu dopravnej výchovy ha dopravnom ihrisku, ale aj v rámci voľnočasových aktivít v ŠKD.

Dnes 26.10. sme mali vzácnu návštevu -Mišku Kršákovú a Tomáša Šmátralu z NEPZ-najväčší ekosystém planéty Zem.

Potešila nás aj naša Zuzka, ktorá si pripravila perfektný projekt o oceánoch. Dozvedeli sme sa opäť zaujímavé informácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ako jediná škola na Slovensku sme získali certifikát.
 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt lampionový sprievod

25.10. sme odštartovali 2. ročník LAMPIÓNOVÉHO POCHODU. Deti s vlastnoručne vyrobenými lampiónmi spolu s rodičmi a starými rodičmi prechádzali ulicami našej obce. Horiace svetielka symbolizovali nádej, lampióny naše túžby a želania. Svetielka boli venované všetkým, ktorých nosíme vo svojich srdciach, aj keď už nie sú medzi nami.

Vďaka NADÁCII Volkswagen Slovakia a ich zamestnaneckému projektu sme získali 1000 eur na vzdelávanie v oblasti pohybovej výchovy. Poďakovanie patrí pánovi Marianovi Pšenkovi, ktorý nám pomáhal zrealizovať tento projekt. Za získané peniaze sme zakúpili šplhaciu zostavu, ktorá bude využívaná nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj na pohybové aktivity v Školskom klube.

 

 

 

V rámci mesiaca úcty k starším obec  každoročne pripravuje pre svojich seniorov POSEDENIE. Pri tejto príležitosti aj my prispievame programom zložených z básní, piesní a tanca. Podľa ich reakcií sme im svojím vystúpením urobili radosť, čo nás veľmi teší.

 

Prvý októbrový týždeň plagát na chodbe oznámil,  že na konci týždňa sa uskutoční výstava ovocia a zeleniny zo záhrad. Deti doniesli množstvo  PLODOV , ktoré sa naaranžovali vo vstupnej hale školy. Mali z toho nesmiernu radosť. Neskôr z nich vyrobili pekné výrobky.