Na Luciu nášu školu navštívil ujo Viktor, ktorý pre deti pripravil zaujímavý VÝCHOVNÝ KONCERT plní pesničiek. Deti si spolu s ním zaspievali o farbách, kamarátoch, či muzikantoch. Deťom sa  vystúpenie páčilo, pretože jeho pesničky si pospevovali aj po koncerte.

12.12. sa niesol v znamení VIANOČNEJ BESIEDKY. Deti svojím vystúpením potešili svojich rodičov, starých rodičov, ale hlavne vzácneho hosťa Mikuláša. Vystúpenie detí sa mu tak páčilo, že za podané výkony odmenil deti veľkými balíčkami plnými dobrôt. Po vystúpení nešetrili chválou ani ostatní prítomní. Za to im veľmi pekne ďakujeme.

 

 

23.11. naši žiaci boli potešiť veľmi milých SENIOROV v Centre sociálnych služieb na Ľadovni.  Druháci si pripravili  pre nich divadielko o Koze rohatej, prváci zaspievali a tretiaci mali pre nich pripravené básničky. Nezabudli ich obdarovať vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Odmenou im bol veľký potlesk a radostný úsmev seniorov.

 

 

Vďaka NADÁCII Volkswagen Slovakia a ich zamestnaneckému projektu sme získali  aj druhý grant v hodnote 1000 eur na projekt „Bezpečné kolesá“,  vzdelávanie v oblasti Dopravnej výchovy. Poďakovanie patrí pánovi Leštinskému, ktorý nám pomáhal zrealizovať tento projekt. Za získané peniaze sme zakúpili  3 detské bicykle, 8 kolobežiek a 4 cyklo prilby. Využijeme ich na realizáciu dopravnej výchovy ha dopravnom ihrisku, ale aj v rámci voľnočasových aktivít v ŠKD.

Dnes 26.10. sme mali vzácnu návštevu -Mišku Kršákovú a Tomáša Šmátralu z NEPZ-najväčší ekosystém planéty Zem.

Potešila nás aj naša Zuzka, ktorá si pripravila perfektný projekt o oceánoch. Dozvedeli sme sa opäť zaujímavé informácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ako jediná škola na Slovensku sme získali certifikát.
 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt lampionový sprievod

25.10. sme odštartovali 2. ročník LAMPIÓNOVÉHO POCHODU. Deti s vlastnoručne vyrobenými lampiónmi spolu s rodičmi a starými rodičmi prechádzali ulicami našej obce. Horiace svetielka symbolizovali nádej, lampióny naše túžby a želania. Svetielka boli venované všetkým, ktorých nosíme vo svojich srdciach, aj keď už nie sú medzi nami.

Vďaka NADÁCII Volkswagen Slovakia a ich zamestnaneckému projektu sme získali 1000 eur na vzdelávanie v oblasti pohybovej výchovy. Poďakovanie patrí pánovi Marianovi Pšenkovi, ktorý nám pomáhal zrealizovať tento projekt. Za získané peniaze sme zakúpili šplhaciu zostavu, ktorá bude využívaná nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj na pohybové aktivity v Školskom klube.

 

 

 

V rámci mesiaca úcty k starším obec  každoročne pripravuje pre svojich seniorov POSEDENIE. Pri tejto príležitosti aj my prispievame programom zložených z básní, piesní a tanca. Podľa ich reakcií sme im svojím vystúpením urobili radosť, čo nás veľmi teší.

 

Prvý októbrový týždeň plagát na chodbe oznámil,  že na konci týždňa sa uskutoční výstava ovocia a zeleniny zo záhrad. Deti doniesli množstvo  PLODOV , ktoré sa naaranžovali vo vstupnej hale školy. Mali z toho nesmiernu radosť. Neskôr z nich vyrobili pekné výrobky.

Brány našej ŠKOLY sa znova otvorili 4.septembra. Aj v tomto roku sme privítali hlavne našich nových prvákov, na ktorých už boli všetci zvedaví. Na privítanie dostali od pani starostky fixky a od rodičovského združenia knihu, ktorú si na konci školského roka prečítajú sami. Dúfame, že sa im bude v škole páčiť. Držíme im palce.

 

Dnes sme SLÁVNOSTNE ukončili školský rok a na dva mesiace sa  zatvorí brána našej školy. Ocenili sa žiaci za ich úspechy nielen v škole, ale aj v súťažiach a zberoch. Rozlúčili sme sa aj s našími štvrtákmi, pre ktorých bol tento deň ich posledný v tejto škole. Prajeme im veľa úspechov aj na druhom stupni.

V rámci týždňa aktivít ku DŇU ZEME sme medzi nami privítali pána Topercera, ktorý nám porozprával o mokradiach v Turci. Deti sa veľa dozvedeli aj o vtáčikoch a zaujímavostiach z prírody. Pozvali sme si medzi seba aj zástupcov projektu NEPZ - najbohatšie ekosystémy planéty ZEME. Ide o výchovno vzdelávací projekt, ktorý vedie deti k pochopeniu významu divokej prírody, vnímaniu jej ohrozenia a nutnej ochrany. Ďakujeme im za veľmi zaujímavú prezentáciu a pútavé rozprávanie . Vďaka ním sme sa toho veľa dozvedeli. 

6.4. sa konal ZÁPIS do 1. ročníka. Boli sme milo prekvapené učasťou. Pani učiteľky zapísali spolu 24 detí. Deti boli veľmi šikovné a ukázali, koľko sa toho už naučili, čo dokážu. Tešíme sa na všetkých v septembri.

 

V piatok 24.3. sme sa vybrali na exkurziu do BUDATÍNSKÉHO HRADU. Prívítala nás pani riaditeľka Zuzka Kmeťová, ktorá nás oboznámila s históriou hradu. Deti sa zoznámili s Katarínou Suňogovou, ktorá im porozprávala povesť o nej. Dievčatá sa nechali chlapcami zamurovať podľa povesti. Prehliadka bola veľmi zaujímavá. Navštívili sme aj kaplnku, ktorou nás previedla p. Popluhárová a obývacie priestory Od frfajdy k almázii. Deti mali možnosť pracovať v tvorivých dielňach, ktoré pripravili lektorky. Touto cestou by sme sa im všetkým  chceli poďakovať.

Mesiac marec sa spája s knihou. My sme si ho pripomenuli školským kolom v PREDNESE poézie a prózy. Deti sa na súťaž pripravili veľmi zospovedne. Ich vystúpenia boli jedinečné. Súťažili žiaci 2. - 4. ročníka. No delali sa zahanbiť ani naši prváci a pre ostatných si pripravili báseň, ktorú spoločne zarecitovali. V tomto čase prváci  navštívili obecnú knižnicu, kde im pani Cedzová porozprávala ako to v knižnici chodí, ako sa prihlásiť za čitateľa. Deti potom sami čítali z knihy. Štvrtáci zas zakotvili v školskej knižnici, kde si vybrali knihu. Z nej si prečítali krátky úryvok. Tých, ktorým sa kniha zapáčila si ju vypožičali. Na záver si čítali pokračovanie z knihy prázdniny so strýcom Rafaelom.

Týždeň boja proti stresu sme využili aj na cvičenie JOGY s cvičiteľkou Žofkou. Prišla medzi nás, aby nám porozprávala nielen na čo joga slúži, ale sme si mohli spolu s ňou aj zacvičiť. Cvičenie sa nám veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie.

 

V rámci obdobia fašiangov sme 22.2.  navštívili MSD v Jahodníckych hájoch. Deti si  najprv prezreli časť skanzenu, a potom sa už venovali  ľudovým zvykom a tradíciam počas fašiangov. Pani Ďurdíková im porozprávala rôzne zaujímavosti, deti si mohli vyskúšať fašiangové masky. V tvorivých dielňach si zhotovili ozdobnú varešku.

V sobotu 11. 2. sme sa ako každý rok zúčastnili KARNEVALU, ktorý v tomto roku usporiadali rodičia z MŠ Dražkovce. Pre deti a rodičov si pripravili zaujímavé súťaže. Nechýbala bohatá tombola,  chutné občerstvenie a samozrejme sieť plná balónov. 

9. 2. sa brány našaj školy otvorili pre predškolákov a ich rodičov na DOD. Spolu s deťmi sme pre budúcich prvákov pripravili zaujímavé aktivity. Deti si zručnosť vyskúšali na výrobe mimoňa, pamäť precvičili v pexese. Hlávky potrápili logickými skladačkami, uši zvukmi zvierat, nohy tancom. Rodičom boli poskytnuté informácie o škole a čakalo na nich aj malé občerstvenie. Naši žiaci sa veľmi dobre zhostili úlohy hostiteľov a boli nápomocní aj pani učiteľkám. Svojich budúcich spolužiakov vítali v karnevalových maskách. Zato im patrí veľká vďaka, pretože vydržali až do konca.

Ako odmenu za dnešné vysvedčenie žiaci navštívili divadelné predstavenie HLÚPY JANO.  Divadlo Portál a jeho účinkujúci nám vždy svojim vystúpením vyčaria úsmev na tvári. Nebolo inak tomu ani dnes. Predstavenie sa nám všetkým veľmi páčilo. Tešíme sa na ďalšie.

26. januára  žiaci 3. a 4. ročníka spolu s pani učiteľkou v rámci vyučovania prírodovedy navštívili astronomickú pozorovateľňu pri Gymnáziu V. P. Tótha v Martine. Pán Šabo ich pútavým rozprávaním vtiahol do tajov vesmíru a vzbudil u nich veľký záujem. Mohli sa pozrieť teleskopom, vyskúšať si  pokusmi rôzne javy. Žiaci si z HVEZDÁRNE odniesli veľa zážitkov.

7. decembera sme pripravili pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy VIANOČNÚ BESIEDKU, spojenú s Mikulášom a Vianočnými trhmi. Deti za pomoci pani učiteliek nacvičili nádherný program, začo si vyslúžili veľký potlesk. Mikúláš im za vystúpenie odovzdal bohaté balíčky. Nakoniec si rodičia na trhoch mohli kúpiť výrobky, ktoré zhotovili ich deti. Akcia sa veľmi vydarila, o čom svedčili aj pochvalné slová od rodičov a starých rodičov. 

V predvianočnom čase naši žiaci vystupujú v obci pri rôznych príležitostiach. Tento rok vystúpili s programom na UVÍTANÍ detí do života,kde recitovali básne. Svojim vystúpením potešili aj seniorov na ich vianočnom posedení koledami a vinšami.

 

Dnes sme v škole čakali MIKULÁŠA, no nedočkali sme sa ho. Zato nás všetkých prekvapil a postrašil čert. Deti sa skováli, kde sa dalo. Niektorým vyšli aj slzičky. Asi vedeli prečo. Nakoniec sa im čert zapáčil a sľúbili mu, že budú  všetci poslúchať. Možnože sa este Mikuláša dočkáme.

Žiaci našej školy v čase pred prvou adventnou nedeľou pomáhali pani starostke  pred obecným úradom s tvorbou veľkého ADVENTNÉHO VENCA, ktorý bude zdobiť našu obec počas vianočných sviatkov. Práca nám išla od ruky a výsledkom bol nádherný adventný veniec.

 

V  novembri v rámci mesiaca ZDRAVÝCH ZÚBKOV  si deti rôznymi aktivitami pripomenuli  a ukázali, aké dôležité  je mať svoje zúbky zdravé, ako si ich správne čistiť, čo treba jesť, aby sa nám nekazili a nemuseli navštevovať zubára. Každá trieda nakreslila spoločný výkres na túto tému a svoje diela vystavili na nástenke školy.

 

 

V rámci realizácie finančnej gramotnosti detí sme si medzi seba pozvali na BESEDU bývalú mamičku Mirku Leštinskú. Pútavým spôsobom sa deti dozvedeli o peniazoch, o ich vzniku a potrebe pre človeka. Rozprávala aj ako si môžu deti šetriť, kde si svoje peniaze uložiť, čo za ne kúpiť.Deti rozprávanie zaujalo, o čom svedčilo aj veľa otázok, na ktoré dostali odpoveď.

 

Október sa niesol v znamení zdravej výživy. Preto sme sa rozhodli obohatiť obedové menú o prílohy zo zeleninových ŠALÁTOV. Deti z každej triedy pripravili iný druh, či už to boli šaláty cviklové kapustové alebo zelérové. Hotové šaláty napokon zjedli počas obeda v školskej jedálni. Náramne im chutili.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt úsmev

7. októbra sme mali v škole veselo. Tento deň bol DEŇ ÚSMEVU. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená súťaž o najkrajší úsmev našich detí. Počas jedného týždňa mohli všetci hlasovať buď v škole na nástenke alebo facebookovej stránke školy. Po sčítaní hlasov sa kráľovnou úsmevu stala Ninka Nosáková a kráľom Miško Štilec. Dúfame, že úsmev na tvári našich detí ostane po celý rok.