4. ročník

 

 

1.      Ján Baloga

2.      Veronika Becíková

3.      Lili Dafčíková

4.      Michal Gábor

5.      Ivan Rázga

6.      Monika Rohoňová

7.      Barbora Skokanová

8.      Liliana Slivková

 

 

Triedna pani učiteľka: Mgr. Renáta Šimková