2. ročník

 

1.      Kerwin Andarú Baňas ( plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR)

2.      Ivaška Martin

3.      Jesenský Adam

4.      Kotry Daniel

5.      Lahutová Vanesa

6.      Rumanová Monika

7.      Rumanová Natália

8.      Svitáčová Linda

9.      Tomčíková Nina

10.  Zelinka Juraj

 

 

Triedna pani učiteľka: Mgr. Anna Jakubcová