1. ročník

 

   

1.      Bartošová Rebecca

2.      Braun Oskar                 ( plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR)

3.      Dafčíková Ema

4.      Fedor Jakub

5.      Filo Alexander

6.      Hanulík Michal

7.      Humeníková Kristína

8.      Jedlička Ján

9.      Kohút Tomáš

10.  Krasnec Šimon

11.  Leja Jakub

12.  Maňka Martin

13.  Okuliarová Nela

14.  Pajunk Lukáš

15.  Rohoň Adam Vladimír

16.  Ruman Tomáš

17.  Šalaga Peter

18.  Šimčisko Jozef

19.  Šimončič Matúš

20.  Šípka Kristián

21.  Štilla Juraj

22.  Vanková Sára

 

 

Trieda pani učiteľka: Mgr. Slávka Bačiaková