Žiaci našej školy

1. ročník: počet žiakov 20,  tr. uč. Mgr. Anna Jakubcová
2. ročník: počet žiakov 20,  tr. uč. Mgr Jana veselovská
3. ročník: počet žiakov 10,  tr. uč. Mgr. Slávka Bačiaková
4. ročník: počet žiakov: 7,   tr. uč. Mgr. Renáta Šimková