Žiaci našej školy

1. ročník: počet žiakov 19,  tr. uč. Mgr. Anna Jakubcová
2. ročník: počet žiakov 14,  tr. uč. Mgr Slávka Sizonová
3. ročník: počet žiakov 19,  tr. uč. Mgr. Martina Kvasnicová
4. ročník: počet žiakov: 22,   tr. uč. Mgr. Marián Korbeľ

ŠKD:  3 oddelenia - 70 detí