Zamestnanci

Zamestnanci základnej školy:

riaditeľ školy: Mgr. Anna Jakubcová      annaakub27@gmail.com

                                       kontakt:      0905 825 750

                  

učitelia:  Mgr.Anna Jakubcová                    annaakub27@gmail.com

             Mgr. Slávka Sizonová                  slavkabac@gmail.com

             Mgr. Martina Kvasnicová

             vychovávateľka: Mgr. Aurélia Jesenská

             vychovávateľka: Mgr. Marcela Čillová

             vychovávateľka: Zuzana Zelenayová

                                           

             

školníčka: Mgr. Jana Šalagová