Úspechy

 

Školský rok 2017/2018

V okresnom kole výtvarnej súťaže DHZ v Martine L. Dafčíková obsadila 2. miesto v kategórii do 9 rokov a I. Rázga obsadil 

2. miesto v kategórii do 12 rokov. Ich práce postúpili do celoštátnej výtvarnej súťaže. Srdečne blahoželáme!

2.3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V kategórii poézia 1. miesto získali Ivan Rázga - 4. ročník, 

 2. miesto - Adam Jesenský - 2. ročník,  3. miesto patrilo Linde Svitačovej - žiačke 2. ročníka. V kategórií próza 1. miesto získala Lili Dafčíková - 4. ročník, 2. miesto - Daniel Kotry - 2. ročník. Víťazom srdečne blahoželáme.

V súťaži Čitateľský oriešok sa do celoslovenského finále dostali L. Dafčíková, V.Becíková, M. Rohoňová - žiačky 4. ročníka. V máji budú zverejnení víťazi.

 

13. 12. sa konalo školské kolo Pytagoriády žiakov 3. -4. ročníka. Úspešnou riešiteľkou sa stala B. Skokanová - 4. ročník. Postupuje do okresnej súťaže v Martine.

14.12.    sa konalo v Turčianskej knižnici v  Martine hudobno-zábavné podujatie Vianočné karaoke. 1. miesto -Jakub Fedor, 2. miesto - Nela Okuliarová. Obom srdečne blahoželáme. 

 V jesennej súťaži v zbere papiera vyhlásenej BRANTNEROM 1. miesto získal I. Rázga žiak 4. ročníka za najviac nazbieraného papiera na žiaka.

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do on-line informatickej súťaže IBOBOR. V kategórií Drobci medzi 100% riešiteľov patril Jakub Mihálik, žiak 3. ročníka. V kategórií Bobrici medzi úspešných riešiteľov patrila Lili Dafčíková, žiačka 4. ročníka s 91 % úspešnosťou. Obom srdečne blahoželáme.

 

Školský rok 2016/2017

V okresnej súťaži HMZ I. naši žiaci obsadili 4. miesto. (N. Nosáková, E. Kyštáková, K. Plešková, Z. Ivašková, D. Štefanidesová, D. Šmalo)

V celoslovenskej súťaži FULLOVA RUŽA 2017 zlatú ružu ( 1. miesto) získala Ella Kyštáková a čestné uznanie Hugo Dafčík - žiaci štvrtého ročníka. Srdečná gratulácia.

V regionálnom kole medzinárodnej výtvarnej súťaže EKOPLAGÁT 2017 žiačka Zuzana Ivašková získala 1. miesto. Jej práca postupuje do medzinárodného kola.

10.3. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V kategórii poézia 1. miesto získali Ivan Rázga - 3. ročník a Nina Nosáková - 4. ročník. 2. miesto - Janko Baloga - 3. ročník a Michal Štilec - 2. ročník. 3. miesto patrilo Kláre Pleškovej - žiačke 4. ročníka.

V kategórii próza bolo udelené len 1. miesto Adriane Zelinkovej žiačke 4. ročníka. Všetkým srdečne blahoželáme.

11. 11. 2016 sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž IBOBOR. Z 15 500 zúčastnených detí medzi úspešných riešiteľov patrili

1. Lili Dafčíková, 2. Aďka Zelinková, 3. Hugo Dafčík, 4. Klárka Plešková. Srdečne blahoželáme.