Úspechy

Školský rok 2019/2020

Okresné kolo Vajanského Martin:  Poézia:1. miesto: J. Fedor , 3. miesto - N. Okuliarová Próza: R. Pittnerová- 3. miesto

Školské kolo v prednese poézie a prózy - Poézia: 1. miesto- N. Okuliarová, J. Fedor,

2. miesto: A. Jesenský, 3. miesto - A. Miháliková. Próza: 1. miesto- R. Pittnerová, 2. miesto - J. Cedzo. Všetkým blahoželáme.

Vianočné karaoke - 3. miesto - D. Novosad, pochvalný list - M. Koškár - žiaci prvého ročníka. Blahoželáme.

12. a 15. 11. sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže IBOBOR. V kategórii Drobci - 3. ročník bolo 14 úspešných riešiteľov. V kategórii Bobríci - 4. ročník boli traja úspešní riešitelia. Srdečne blahoželáme.

 

Školský rok 2018/20

4.6. sa konala v turčianskej knižnici v Martine súťaž v Karaoke. J. Fedor obsadil v speváckej súťaži 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

V okresnom kole výtvarnej súťaže Hasiči očami detí získal 3. miesto M. Ivaška - 3. ročník. Blahoželáme.

27.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. 1. miesto patrí A. Jesenskému - 3. ročník, 2. miesto - K. Humeníková, J. Fedor - 2. ročník, 3. miesto - S. Slabej - 4. ročník.

 

Čitateľský oriešok - úspešní riešitelia, ktorí postúpili do celoslovenského hlasovania sú: N. Okuliarová, R. Bartošová - 2. ročník, L. Svitačová, M. Rumanová - 3. ročník a S. Slabej - 4. ročník. Všetkým srdečne blahoželáme.

 

 12. 12. sa konalo školské kolo Pytagoriády žiakov 3. -4. ročníka. Úspešnou riešiteľkou sa stala  L. Svitačová - 3. ročník  a 

J. Mihálik - 4. ročník. Obidvaja postupujú do okresného kola súťaže v Martine. Gratulujeme.

 

 

Školský rok 2017/2018

V okresnom kole výtvarnej súťaže DHZ v Martine L. Dafčíková obsadila 2. miesto v kategórii do 9 rokov a I. Rázga obsadil 

2. miesto v kategórii do 12 rokov. Ich práce postúpili do celoštátnej výtvarnej súťaže. Srdečne blahoželáme!

2.3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V kategórii poézia 1. miesto získali Ivan Rázga - 4. ročník, 

 2. miesto - Adam Jesenský - 2. ročník,  3. miesto patrilo Linde Svitačovej - žiačke 2. ročníka. V kategórií próza 1. miesto získala Lili Dafčíková - 4. ročník, 2. miesto - Daniel Kotry - 2. ročník. Víťazom srdečne blahoželáme.

V súťaži Čitateľský oriešok sa do celoslovenského finále dostali L. Dafčíková, V.Becíková, M. Rohoňová - žiačky 4. ročníka. V máji budú zverejnení víťazi.

 

13. 12. sa konalo školské kolo Pytagoriády žiakov 3. -4. ročníka. Úspešnou riešiteľkou sa stala B. Skokanová - 4. ročník. Postupuje do okresnej súťaže v Martine.

14.12.    sa konalo v Turčianskej knižnici v  Martine hudobno-zábavné podujatie Vianočné karaoke. 1. miesto -Jakub Fedor, 2. miesto - Nela Okuliarová. Obom srdečne blahoželáme. 

 V jesennej súťaži v zbere papiera vyhlásenej BRANTNEROM 1. miesto získal I. Rázga žiak 4. ročníka za najviac nazbieraného papiera na žiaka.

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do on-line informatickej súťaže IBOBOR. V kategórií Drobci medzi 100% riešiteľov patril Jakub Mihálik, žiak 3. ročníka. V kategórií Bobrici medzi úspešných riešiteľov patrila Lili Dafčíková, žiačka 4. ročníka s 91 % úspešnosťou. Obom srdečne blahoželáme.