Úspechy

 

Školský rok 2017/2018

V okresnom kole výtvarnej súťaže DHZ v Martine L. Dafčíková obsadila 2. miesto v kategórii do 9 rokov a I. Rázga obsadil 

2. miesto v kategórii do 12 rokov. Ich práce postúpili do celoštátnej výtvarnej súťaže. Srdečne blahoželáme!

2.3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V kategórii poézia 1. miesto získali Ivan Rázga - 4. ročník, 

 2. miesto - Adam Jesenský - 2. ročník,  3. miesto patrilo Linde Svitačovej - žiačke 2. ročníka. V kategórií próza 1. miesto získala Lili Dafčíková - 4. ročník, 2. miesto - Daniel Kotry - 2. ročník. Víťazom srdečne blahoželáme.

V súťaži Čitateľský oriešok sa do celoslovenského finále dostali L. Dafčíková, V.Becíková, M. Rohoňová - žiačky 4. ročníka. V máji budú zverejnení víťazi.

 

13. 12. sa konalo školské kolo Pytagoriády žiakov 3. -4. ročníka. Úspešnou riešiteľkou sa stala B. Skokanová - 4. ročník. Postupuje do okresnej súťaže v Martine.

14.12.    sa konalo v Turčianskej knižnici v  Martine hudobno-zábavné podujatie Vianočné karaoke. 1. miesto -Jakub Fedor, 2. miesto - Nela Okuliarová. Obom srdečne blahoželáme. 

 V jesennej súťaži v zbere papiera vyhlásenej BRANTNEROM 1. miesto získal I. Rázga žiak 4. ročníka za najviac nazbieraného papiera na žiaka.

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do on-line informatickej súťaže IBOBOR. V kategórií Drobci medzi 100% riešiteľov patril Jakub Mihálik, žiak 3. ročníka. V kategórií Bobrici medzi úspešných riešiteľov patrila Lili Dafčíková, žiačka 4. ročníka s 91 % úspešnosťou. Obom srdečne blahoželáme.

 

Školský rok 2016/2017

V okresnej súťaži HMZ I. naši žiaci obsadili 4. miesto. (N. Nosáková, E. Kyštáková, K. Plešková, Z. Ivašková, D. Štefanidesová, D. Šmalo)

V celoslovenskej súťaži FULLOVA RUŽA 2017 zlatú ružu ( 1. miesto) získala Ella Kyštáková a čestné uznanie Hugo Dafčík - žiaci štvrtého ročníka. Srdečná gratulácia.

V regionálnom kole medzinárodnej výtvarnej súťaže EKOPLAGÁT 2017 žiačka Zuzana Ivašková získala 1. miesto. Jej práca postupuje do medzinárodného kola.

10.3. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V kategórii poézia 1. miesto získali Ivan Rázga - 3. ročník a Nina Nosáková - 4. ročník. 2. miesto - Janko Baloga - 3. ročník a Michal Štilec - 2. ročník. 3. miesto patrilo Kláre Pleškovej - žiačke 4. ročníka.

V kategórii próza bolo udelené len 1. miesto Adriane Zelinkovej žiačke 4. ročníka. Všetkým srdečne blahoželáme.

11. 11. 2016 sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž IBOBOR. Z 15 500 zúčastnených detí medzi úspešných riešiteľov patrili

1. Lili Dafčíková, 2. Aďka Zelinková, 3. Hugo Dafčík, 4. Klárka Plešková. Srdečne blahoželáme.

 

 

Školský rok 2015/2016

 

Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA  vyhlásila výtvarnú súťaž na tému: Bez vody nie je život. 3. miesto v kategórii 1. stupeň ZŠ získali: Richard Jedlička z 3. ročníka a Aďka Šípková zo 4. ročníka. Tešíme sa a blahoželáme.

                                            

13. 11. 2015 sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž IBOBOR. Z 15 500 zúčastnených detí medzi úspešných riešiteľov patrili

1. Richard Jedlička, 2. Zuzana Ivašková, 3. Alexandra Šefčíková. Blahoželáme!

 

                            

V decembei sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády žiakov 3. a 4. ročníka. Najúspešnejší riešitelia boli N. Nosáková, A. Zelinková, M. Jesenský A J. Segeč. V marci nás budú reprezentovať na okresnom kole v Martine. Držíme palce.

 

 

26. februára sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy. V kategórii poézia sa na 1. mieste umiestnila Z. Ivašková, 2. miesto N. Nosáková, 3. miesto N. Halajová. V kategórií próza sa na 1. mieste umiestnila A. Zelinková, 2. miesto A. Šípková, 3. miesto B. Čehelová. Blahoželáme!

 

Do výtvarnej súťaže  Poľovníckeho zväzu na tému " Príroda a zvieratá v nej" sa zapojili aj naši žiaci. Medzi ocenenými boli V. Becíková, E. Kyštáková, K. Plešková, R. Jedlička, Z. Ivašková a A. Zelinková.  Gratulujeme!

 

12.3. sa konala súťaž Husličky z javora a Zlatá guľôčka.  Pod vedením p. uč. S. Bačiakovej Linda Marecká a Ivka Nebošková  ziskali v jednotlivých súťažiach 3. miesto. Blahoželáme!

 

V celoslovenskej  súťaži FULLOVA RUŽA čestné uznanie za svoju prácu získal Marco Boháčik - 4. ročník. Blahoželáme.

 

Vo výtvarnej súťaži " Maľovaný Turiec" obsadil Riško Jedlička 2. miesto vo svojej kategórii.  Slávnostné ocenený bol v Skanzeme  v Jahodníckych hájoch. Srdečne blahoželáme.