Spolupráca

Pri našej práci nám pomáhajú:

  • Obec Dražkovce    Obecný úrad Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce tel: 043/413 18 62    e-mail: oudrazkovce@stonline.sk  

   Eva Gáborová - starostka obce, A.Mandová - účtovníčka, N. Vanková - administratívna pracovníčka