Plán práce ŠKD

PLÁN PRÁCE V ŠKD NA ŠK. ROK 2017/2018

 

SEPTEMBER: 1. Organizačné pokyny pre deti – oboznámenie detí s vnútorným poriadkom   

                              ŠKD, povinnosťami a právami dieťaťa

                         2.  Aktivity zamerané na spoznávanie sa

                         3.  Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania

                         4.  Vychádzka do jesennej prírody

 

OKTÓBER:     1.  Verejnoprospešné práce – hrabanie lístia

                         2.  Človek a príroda v jeseni – využitie prírodného materiálu vo výtvarných

                              prácach

                         3.  Výroba papierových šarkanov

                         4.  Štafetové hry na školskom dvore

 

NOVEMBER:  1.  Výroba spoločenskej hry

                          2.  Zdravý životný štýl- príprava ovocného šalátu

                          3.  Pohybové hry na školskom dvore

                          4.  Súťaž v pexese

 

DECEMBER:   1.  Vianočné zvyky a tradície

2.      Výroba vianočných ozdôb

3.      Príprava jednoduchého vianočného pečiva

 

JANUÁR:          1.  Nový rok – príprava detského kalendára na rok 2018

2.      Vychádzka do zimnej prírody

3.      Hodnotenie polročnej činnosti v ŠKD

 

FEBRUÁR:        1.    Dopravná výchova- výroba dopravných značiek

2.       Zimné radovánky- hry na snehu

3.      Čas plesov a karnevalov – výroba karnevalových masiek

 

MAREC:            1.   Marec mesiac knihy – čítanie z rozprávkových kníh

2.        Zhotovenie  vlastnej knižky

3.        Kolektívne hry v triede

 

APRÍL:              1.    Veľkonočné zvyky a tradície

2.          Výzdoba klubu k Veľkej noci

3.          Aktivity ku Dňu Zeme

4.          Loptové hry na školskom dvore

 

MÁJ:                  1.      Zdravotná výchova- ako poskytovať prvú pomoc

2.            Deň matiek – výroba darčekov

3.            Loptová hra- vybíjaná

4.            Kreslíme na asfalt

 

 

 

JÚN:                   1 .      Deň detí – aktivity, súťaže

 

2.            Vychádzka do prírody – tešíme sa na leto

3.            Vyhodnotenie činnosti ŠKD