Plán práce ŠKD

 

                   PLÁN PRÁCE V ŠKD NA ŠK. ROK 2018/2019

 

SEPTEMBER: 1. Organizačné pokyny pre deti – oboznámenie detí s vnútorným poriadkom   

                              ŠKD, povinnosťami a právami dieťaťa

                         2.  Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania

                         3.  Vychádzka do jesennej prírody

                         4.  Klbko priateľstva – aktivita zameraná na vzájomné spoznávanie sa

                        

OKTÓBER:     1.  Verejno – prospešné práce – hrabanie lístia

                         2.  Slnečnica – výtvarná práca

                         3. Mesiac úcty k starším – výroba darčekov pre starých rodičov

                         4. Jednoduché preteky – športové hry a súťaže

                        

NOVEMBER:  1. Krížovky – učíme sa robiť

                          2.  Cvičíme podľa čísla – športové hry a súťaže

                          3.  Veselé vitamíny - príprava zdravého ovocného šalátu

                          4.  Rybka – farebný obrázok

 

DECEMBER:   1.  Vianočné zvyky a tradície

2.      Anjelik – vianočná ozdoba

3.      Kráľovstvo snehových gúľ – hry na snehu

 

JANUÁR:          1.  Nový rok – príprava detského kalendára na rok 2019

2.      Vychádzka no zimnej prírody

3.      Hodnotenie polročnej činnosti v ŠKD

 

FEBRUÁR:        1.    Slovensko – krajina kde žijem

2.       Valentínske srdiečko

3.       Guľovačka – triafačka, hry na snehu

4.      Poznávaj svoje telo – zdravotná výchova

 

MAREC:            1.   Marec mesiac knihy – čítanie z kníh pre deti

2.        Vyrob si vlastnú záložku

3.        Košík nápadník

4.        Hry obratnosti a šikovnosti

 

APRÍL:              1.    Veľkonočné zvyky a tradície

2.          Výzdoba ŠKD k Veľkej noci

3.          Prvá pomoc – záchrana ľudského života

4.          Vychádzka do jarnej prírody

 

MÁJ:                  1.      Hádanky z prírody

2.            Výroba darčekov pre mamičky

3.            Dopravná výchova – bezpečnosť na cestách

4.            Skákajúca škôlka

 

JÚN:                   1.      Rámik na fotografiu

2.            Priateľské hry

3.            Vychádzka na detské ihrisko

4.            Vyhodnotenie činnosti ŠKD