Denný režim v ŠKD

10.40 - 12.15 hod. Odpočinková a rekreačná činnosť

12.15 - 13.00 hod. Príprava na obed, stolovanie

13.00 - 14.00 hod. Oddychové činnosti

14.00 - 15.00 hod. Záujmová činnosť

15.00 - 15.30 hod. Príprava na vyučovanie

15.00 - 16.00 hod. Zhodnotenie činnosti, odchod detí domov