Aktivity ŠKD

 

    

OKTÓBER sa v ŠKD niesol v znamení jesene. Deti vytvárali práce z prírodného materiálu, zhotovili nádherné slnečnice. Nezabudli ani na prácu a pohrabali lístie zo školského dvora.  Na školskom dvore si vyskúšali jednoduché preteky - športové hry a súťaže. V rámci mesiaca úcty k starším vyrobili darčeky pre starých rodičov, ktorých sme privítali v škole.

NOVEMBER - deti sa učili tvoriť krížovky, ktoré potom medzi sebou riešili. V rámci zdravotného životného štýlu si pripravili ovocný šalát. Zhotovili farebné rybky. Na školskom dvore cvičili hry zamerané na čísla. 

DECEMBER -sa niesol v znamení vianoc. Deti sa rozprávali o vianočných zvykoch a tradíciach vo svojich rodinách. Ako symbol si zvolili anjelika, ktorého zhotovili a pridali ako vianočnú ozdobu na svoj stromček. Nakoniec vyrobili kalendár na rok 2019.

JANUÁR - priniesol konečne sneh a deti sa mohli dovesela vyšantiť na školskom dvore. Nechýbalo lopárovanie, výtvory zo snehových gúľ či vychádzka zimnou prírodou. Nakoniec si spoločne zhodnotili svoju činnosť za prvý polrok.

FEBRUÁR - deti zhotovovali valentínske srdiečka pre svojich blízkych, karneválové masky. Posledný sneh ešte využili na triafačku snehovými guľami. V rámci zdravotnej výchovy robili projekt Poznaj svoje telo.

MAREC - ani tento mesiac deti v ŠKD nezaháľali. Navštívili obecnú knižnicu, zhotovovali záložky do knihy, mladšie deti kreslili práce s jarnou tematikou. Z košíka nápadnika vybrali hry na obratnosť a šikovnosť.

APRÍL- bol v znamení Veľkej noci - deti si pripomenuli tradície - zhotovovali výrobky na Veľkonočnú burzu. Mladí zdravotníci sa venovali záchrane ľudského života, ošetrovaniu menších poranení. Mesiac zavŕšili jarnou vychádzkou do okolia našej obce.

MÁJ - venovali deti príprave darčekov pre svoje mamičky. Venovali sa dopravnej výchove - bezpečne na ceste. Vytvorili herbár z liečivých rastlín- spojenie s hádankami z prírody. Veľa aktivít uskutočnili na školskom dvore. ( skákajúca škôlka, futbal,frobal...)

JÚN - deti si zhotovili rámiky na fotografie, navštívili detské ihrisko, a väčšinu času trávili hrami na školskom dvore.