Aktivity ŠKD

 

JANUÁR - začiatok januára venovali novoročným želaniam. V aktivite balóny priateľstva dopisovali do balóna slová, ktoré znamenajú priateľstvo. Na školskom dvore využili napadnutý sneh na snehové hry. Zhotovili si aj nádobky na perá a pastelky.

 

 DECEMBER  - už tradične sa deti venovali Vianociam. Rozprávali si o vianočných zvykoch a tradíciách, zhotovovali vianočné ozdoby, ktoré dávali na vianočný stromček. Spolu s pani vychovávateľkami sa postarali o vianočnú výzdobu školy.

 

NOVEMBER - bol venovaný výtvarným prácam na tému rodina a svet rozprávok. Za dobrodružstvami sa vybrali do prírody. Porozprávali si aj o svojich silných a slabých stránkach osobnosti. 

 

OKTÓBER  V rámci mesiaca úcty k starším vyrobili darčeky pre starých rodičov,pripravili program na obecné posedenie s dôchodcami.

Chodby školy vyzdobili kolážami z hrozna. Plnili aktivity zamerané na šetrenie vodou. Deti plnili košík svojimi nápadmi, ktoré sa budú mocť realizovať v ŠKD.