Školský klub detí

 Školský klub pracuje denne od 10.40 do 16.00.

V rámci ŠKD pracuje krúžok ŠIKOVNÉ  RUKY.

              

            

Výchovný program ŠKD.