Školský klub detí

 Školský klub pracuje denne od 10.40 do 16.30.

V rámci ŠKD pracuje krúžok ŠIKOVNÍČEK a MLADÝ ZDRAVOTNÍK.

1. oddelenie: Mgr. Aurélia Jesenská

2. oddelenie: Mgr. Marcela Čillová              

            

Výchovný program ŠKD.