Projekty

Škola podporujúca zdravie - naša škola je začlenená v Národnej sieti škôl podporujúcich zdravie od roku 2000.Vychovávame deti k zdravému životnému štýlu, ktorý je súčasťou všetkých aktivít školy.