Projekty

Škola podporujúca zdravie - naša škola je začlenená v Národnej sieti škôl podporujúcich zdravie od roku 2000.Vychovávame deti k zdravému životnému štýlu, ktorý je súčasťou všetkých aktivít školy.

Infovek - do projektu je škola zaradená od roku 2004. V rámci projektu škola získala 5 žiackých a 1 učiteľský počítač, pripojenie k ineternetu, programy pre jednotlivé predmety.