Konzultačné RZ

08.11.2018 10:55

Dňa 22.11. 2018 sa uskutoční konzultačné RZ v čase od 13.00 - 16.30, alebo po dohode s triednou p. učiteľkou.

—————

Späť