Krúžková činnosť

Kvôli aktuálnej epidemickej situácii záujmové krúžky nerealizujeme.

 

Záujmové krúžky:

 

    Pondelok:    Šmudlo      (Mgr.  S.Sizonová) 13:30 – 15:00 

        

   Utorok:   Tanečný SZUŠ V. Uherce    13:30 - 15:00

 

   Streda:    Výtvarný krúžok  SZUŠ Veľké Uherce (L. Grajciarová)  13:00 - 15:00

                                                               

   Štvrtok:    Pohybové hry    (  Mgr. A. Jakubcová)   13:30 - 14:45

                

Piatok:     Hudobný SZUŠ V. Uherce  ( klavír)   

                                                      

   Tuláčik 1 krát do mesiaca ( sobota) Mgr. J. Veselovská, Mgr. S. Sizonová