Krúžková činnosť

Záujmové krúžky:

 

    Pondelok:    Šikovníček      (Mgr. J. Veselovská, Mgr. Marcela Čillová) 13:15 – 14:45 

        

   Utorok:    Dramatický krúžok ( Mgr. A. Jakubcová, Mgr. S. Bačiaková)  13:00 - 14:00

 

   Streda:    Výtvarný krúžok  SZUŠ Veľké Uherce (L. Grajciarová)  13:00 - 15:00

                                                               

Štvrtok:        Hudobný SZUŠ V. Uherce  ( klavír, spev)   od 12.15 - 16.00

                

Piatok:      Tanečný SZUŠ V. Uherce    13:30 - 15:00

 

                                                      

       V rámci ŠKD krúžok Mladý zdravotník (p. vychovávateľka Mgr. A. Jesenská)