Krúžková činnosť

Záujmové krúžky:

 

    Pondelok:    Šikovníček      (Mgr. J. Veselovská) 13:00 – 14:00 

        

   Utorok:    Tanečný SZUŠ V. Uherce  ( p.L. Ivanová)  13:45 - 15:15

 

   Streda:    Výtvarný krúžok  SZUŠ Veľké Uherce (Peter Matis)  13:00 - 15:00

                                                               

Štvrtok:      Prírodovedný  ( Mgr. Anna Jakubcová) 13:00 - 14:00 

                 Hudobný SZUŠ V. Uherce  ( klavír, spev)   od 12.15 - 16.00

Piatok:      Tanečný SZUŠ V. Uherce  ( p.L. Ivanová)  13:45 - 15:15

 

                                                      

       V rámci ŠKD krúžok  Šikovné ruky (p. vychovávateľka Mgr. A. Jesenská)