Rozhodnutie__ministra_SVVaS_SR_26_3_2020.pdf (183613)

 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa posúva zápis do 1. ročníka. Kedy a akým spôsobom bude prebiehať zápis Vás budeme informovať. 

         

 

 

Vitajte na stránkach našej školy, ktorej cieľom je byť školou, v ktorej pracujú, rozvíjajú sa a vzdelávajú slobodné a rovnoprávne osobnosti s cieľom vedieť uplatniť nadobudnuté kompetencie v praktickom živote.

 

Aj v tomto roku nás môžete podporiť 2% z dane. Bližšie informácie u riaditeľky školy

 

 

 

  

  Naša škola je zapojená do projektu RECYKLOHRY, ktorý sa venuje zberu použitých batérií a zberu veľmi malého elektroodpadu. Zber prebieha počas celého školského roku. 

    V rámci programu RECYKLOHRY sa získavajú  body:
   Za splnenie  vyhlásených úloh.
  • Za každý celý 1 kg čistej hmotnosti odovzdaného drobného elektroodpadu budú škole pripísané na bodový účet 3 body. 
  • Za odovzdané použité batérie budú škole pripisované body na základe odovzaného množstva:
    • viac ako 19 kg – 5 bodov za 1 kg batérií
    • 12-19 kg – 4 body za 1 kg batérií
    • menej ako 12 kg – 2 body za 1 kg batérií

 

                          

Viac informácií zo života školy nájdete na našej facebookovej stránke  ZŠ Dražkovce.