Plán práce ŠKD

Webnode

 

PLÁN PRÁCE V ŠKD NA ŠK. ROK 2013/2014

 

 

SEPTEMBER:         1. Organizačné pokyny pre deti – oboznámenie detí s vnútorným poriadkom   

                         ŠKD, povinnosťami a právami dieťaťa

                         2.  Vytvor si svoj vlastný erb – výtvarná práca

                         3.  Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania

                         4.  Vychádzka do jesennej prírody – znaky jesene

 

OKTÓBER:            1.  Verejno – prospešné práce – hrabanie lístia

                         2.  Človek a príroda v jeseni – využitie prírodného materiálu vo výtvarných

                              prácach

                         3.  Poznávame stromy – projekty o stromoch

                         4.  Zdravý životný štýl – príprava ovocného šalátu

 

NOVEMBER:          1. Bezpečnosť na cestách – učíme sa dopravné značky

                          2.  Kalendár prírody

                          3.  Pohybové hry na školskom dvore

                          4.  Súťaž v pexese

 

DECEMBER:           1.  Vianočné zvyky a tradície

    2.      Výroba vianočných ozdôb

    3.      Príprava jednoduchého vianočného pečiva

 

JANUÁR:              1.  Nový rok – príprava detského kalendára na rok 2014

  2.      Zimné športy – bezpečnosť pri zimných hrách

  3.      Hodnotenie polročnej činnosti v ŠKD

 

FEBRUÁR:            1.    Príprava darčekov pre budúcich prvákov

  2.       Brmbolce – zhotovenie vlnených brmbolcov

  3.      Čas plesov a karnevalov – výroba karnevalových masiek

 

MAREC:              1.   Marec mesiac knihy – čítanie z rozprávkových kníh

2.        Zhotovenie vlastnej knižky

3.        Pohybové hry na školskom dvore

4.        Obrázok z gombíkov

 

APRÍL:                1.    Veľkonočné zvyky a tradície

2.          Výzdoba klubu k Veľkej noci

3.          Príprava chuťoviek na Veľkú noc

4.          Vychádzka do jarnej prírody – znaky jari

 

MÁJ:                   1.      Poznaj svoje telo – zdravotná výchova

2.            Deň matiek – výroba darčekov

3.            Štafetové hry na ihrisku

4.            Maľujeme na sklo

 

JÚN:                    1.      Deň detí – aktivity, súťaže

2.            Výroba herbáru – liečivé rastliny

3.            Vychádzka do prírody – tešíme sa na leto

4.            Vyhodnotenie činnosti ŠKD