Plán práce ŠKD

PLÁN PRÁCE V ŠKD NA ŠK. ROK 2016/2017

 

 

SEPTEMBER:         1. Organizačné pokyny pre deti – oboznámenie detí s vnútorným poriadkom   

                              ŠKD, povinnosťami a právami dieťaťa

                         2.  Aktivity zamerané na spoznávanie sa - klbko priateľstva, to som ja

                         3.  Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania

                         4.  Vychádzka do jesennej prírody – znaky jesene

 

OKTÓBER:            1.  Verejnoprospešné práce – hrabanie lístia

                         2.  Človek a príroda v jeseni – využitie prírodného materiálu vo výtvarných

                              prácach

                         3.  Výroba papierových šarkanov

                         4.  Zdravý životný štýl – príprava ovocného šalátu

 

NOVEMBER:           1.  Projekt- Slovensko, krajina kde žijem

                          2.  Kalendár prírody

                          3.  Pohybové hry na školskom dvore

                          4.  Súťaž v skladaní slov

 

DECEMBER:           1.  Vianočné zvyky a tradície

    2.  Výroba vianočných ozdôb

    3.   Príprava jednoduchého vianočného pečiva

 

JANUÁR:            1.  Nový rok – príprava detského kalendára na rok 2017

2.      Zimné športy – bezpečnosť pri zimných hrách

3.      Hodnotenie polročnej činnosti v ŠKD

 

FEBRUÁR:           1.    Čajové popoludnie

2.       Stavanie snehuliakov, hry na snehu

3.      Čas plesov a karnevalov – výroba karnevalových masiek

 

MAREC:            1.   Marec mesiac knihy – čítanie z rozprávkových kníh

2.        Zhotovenie  záložky do knihy

3.        Kolektívne hry v triede

 

APRÍL:                1.    Veľkonočné zvyky a tradície

2.          Výzdoba klubu k Veľkej noci

3.          Aktivity ku Dňu Zeme

4.          Loptové hry na školskom dvore

 

MÁJ:                  1.      Zdravotná výchova- Staraj sa o svoje zdravie

2.            Deň matiek – výroba darčekov

3.            Štafetové hry na ihrisku

4.            Vysádzame kvety

 

JÚN:                   1 .      Deň detí – aktivity, súťaže

2.            Vychádzka do prírody – tešíme sa na leto

3.            Vyhodnotenie činnosti ŠKD