Plán práce ŠKD

Webnode

 

PLÁN PRÁCE V ŠKD NA ŠK. ROK 2015/2016

 

 

SEPTEMBER: 1. Organizačné pokyny pre deti – oboznámenie detí s vnútorným poriadkom   

                     ŠKD, povinnosťami a právami dieťaťa

                 2.  Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania

                 3.  Vychádzka do jesennej prírody – znaky jesene

                        

OKTÓBER:     1.  Verejno – prospešné práce – úprava okolia školy

                   2.  Človek a príroda v jeseni – využitie prírodného materiálu vo výtvarných

                       prácach

                   3.  Výroba papierových šarkanov

                        

 

NOVEMBER:  1. Bezpečnosť na cestách – učíme sa dopravné značky

                  2.  Projekty o zvieratách

                  3.  Pohybové hry na školskom dvore

                  4.  Súťaž v pexese

 

DECEMBER:   1.  Vianočné zvyky a tradíci

                  2.  Výroba vianočných ozdôb

                  3.  Príprava jednoduchého vianočného pečiva

 

JANUÁR:      1.  Nový rok – príprava detského kalendára na rok 2016

                  2. Zimné športy ,súťaže na snehu 

                  3.  Hodnotenie polročnej činnosti v ŠKD

 

FEBRUÁR:     1. Príprava darčekov pre budúcich prvákov

                  2. Výroba ozdoby do kvetináčov

                  3. Čas plesov a karnevalov – výroba karnevalových masiek

 

MAREC:        1.  Marec mesiac knihy – čítanie z rozprávkových kníh

                  2.  Veľkonočné zvyky a tradície

                  3. Výzdoba k veľkej noci

 

APRÍL:          1.  Aktivity ku Dňu  Zeme

                   2. Pohybové hry na školskom dvore

                   3.  Príprava ovocného šalátu

                   4. Vychádzka do jarnej prírody

 

MÁJ:            1. Prvá pomoc – zdravotná výchova

                   2. Deň matiek – výroba darčekov

                   3.  Štafetové hry na ihrisku

                   4.  Kvety z papiera

 

 

JÚN:              1.  Deň detí – aktivity, súťaže

                    2. Výroba herbáru

                    3.  Vychádzka do prírody – tešíme sa na leto

                    4.  Vyhodnotenie činnosti ŠKD